rmml.net
当前位置:首页 >> 65×12÷15×16和134 266×9÷3怎么简便算 >>

65×12÷15×16和134 266×9÷3怎么简便算

65×12÷15×16 =(13×5)×(3×4)÷15×16 =52×16 =832 134 +266×9÷3 =134+266×3 =134+798 =932

4/15*(1/6÷4/9) =4/15*3/8 =1/10

92-15×9÷3 =92-15x(9÷3) =92-15x3 =92-45 =47 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

15/16×9/10÷5/12 =27/32×12/5 =27×3/(8×5) =81/80 5/14÷10/21×5/7 =5/14×21/10×5/7 =15/28 3/20×14×5/7 =3/4×2 =3/2 =1又2分之1

134+226×9÷3 =134+678 =812 满意采纳

10÷9=1. ? 1 ,11÷9=1. ? 2 ,12÷9=1. ? 3 ,13÷9=1. ? 4 14÷9=1. ? 5 ,15÷9=1. ? 6 ,16÷9=1. ? 7 ,17÷9=1. ? 8 ,18÷9=2,19÷9=2. ? 1 ,20÷9=2. ? 2 ,…30÷9=3. ? 3 ,…100÷9=11. ? 1 ,…1000÷9=111. ? 1 …10000÷9=1111. ? 1 .…

49分之90 9分之5 16分之27 7分之48 x=28x7/4=49 x=6/7x2/9=7/27

1/12÷【2/9×(3/4-1/2)】 =1/12÷(2/9x1/4) =1/12÷1/18 =1/12x18 =3/2

计算15+9÷3时先算(9除三),然后再算(九加三),结果等月15加三等于18

3.4×7.8÷3.9 =3.4×(7.8÷3.9) =3.4×2 =6.8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com