rmml.net
当前位置:首页 >> 2x2+54=42得多少 >>

2x2+54=42得多少

(2x+x)X2=54 (2x+1x)x2÷2=54÷2 3x =27 3x÷3=27÷3 x=9

如图

2*(x+2x)=54 2*3x=54 6x=54 x=54-6 x=9

2x20x+5x=54 40x+5x=54 45x=54 x=1.2

(x-2)+(x+2)+(x/2)+(2x)=54 4x+x/2=54 x=54*2/9=12

∵x2+y2+54=2x+y,∴x2+y2+54-2x-y=0,∴(x-1)2+(y-12)2=0,∴x-1=0,y-12=0,∴x=1,y=12,∴xy+yx=1+12=32.故答案为:32.

是648 54=2x3x3x3 72=2x2x2x3x3 81=3x3x3x3 五十四、七十二和81的最小公倍数是2x2x2x3x3x3x3=72x9=648 谢谢,请采纳

在原方程的两边同时除以2,得x2-52x+52=0,移项,得x2-52x=-52,在等式的两边同时加上一次项系数一半的平方,得x2-52x+(-54)2=-52+(-54)2,配方,得(x?54)2=1716,故选B.

54-4x=24 (移项) 4x=54-24 4x=30 x=30/4 x=15/2 4X+5x=9.9 9x=9.9 x=9.9/9 x=1.1 (2x+5)X2=84(两边同时÷2) 2x+5=42(移项) 2x=37 x=37/2 9.6X10.1 =9.6×(10+0.1) =96+0.96 =96.96 10÷3.14-6.86÷3.14 =(10-6.86)÷3.14 =3.14÷3.14 =1

22x[54×(210-195)] =22×54×15 =330×54 =(300+30)*54 =16200+1620 =17820

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com