rmml.net
当前位置:首页 >> 12 4 64 9 6 9 17 11 >>

12 4 64 9 6 9 17 11

12-4=8,8^2=64;9-6=3,3^2=9;所以,第九个数应该是(17-11)^2=36.

36 12-4等8 8*8等64 采纳谢谢

额,原题是不是这样的? 12 4 64 9 6 9 17 11 ? (12-4)的平方=64 (9-6) 的平方=9 (17-11)的平方=36

(1)52=25,62=36,数列为:1,4,9,16,25,36,49,64.(2)6+3=9,4×2=8,8×2=16,数列为:1,3,2,6,4,9,8,12,16.(3)40÷2=20,27×3=81,数列为:320,1,160,3,80,9,40,27,20,81.(4)48×1=48,数列为:(8,6),(16...

1的倍数:1,2,3,4,5,6,7,8,9/1的因数:1 2的倍数:2,4,6,8,10,12,14,16,18/2的因数:1,2 3的倍数:3,6,9,12,15,18,21,24,27/3的因数:1,3 4的倍数:4,8,12,16,20,24,28,32,36/4的因数:1,2,4 5的倍数:5,10,15,20...

(1)12+19=31,19+31=50;(2)52=5×5=25,62=6×6=36,(3)52=5×5=25,42=4×4=16,(4)8+2=10,10×6=60,(5)9-3=6,6-3=3,(6)7+3=10,10+3=13,10+5=15,15+5=20,(7)62-6+1=36-6+1=31,72-7+1=49-7+1=43;82-8+1=64-8+1=57;(8)23+...

第三问是 8

一般公(n^2+1)+(n^2+2)+...+(n+1)^2=n^3+(n+1)^3 证明: 1。n=1时,2+3+4=1+8,等式成立。 2。设n=k>=2时等式成立,则(k^2+1)+(k^2+2)+...+(k+1)^2=k^3+(k+1)^3 即(k^2+1)+(k^2+2)+...+(k^2+2k+1)=k^3+(k+1)^3 对于n=k+1,有 [(k+1)^2+1]+[(k+1)^...

解:从 1 6 64 ( ) ( )来看,规律应该是这样的 1的三次方;√2的三次方,4的三次方,√6的三次方,8的三次方; 所以,后两个为(216), (384) 对些答案,你满意吗?

11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = ...4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) ...14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com