rmml.net
当前位置:首页 >> 四年级简便运算:38×48 >>

四年级简便运算:38×48

38x48-96 =19x96-96 =(19-1)x96 =18x(100-4) =18x100-18x4 =1800-72 =1728

=960÷48×46 =20×46 =920

48X28十48x74-48X2 =48X(28十74-2) =48X100 =4800

类型一:(注意:一定要把括号外的数分别乘括号里的两个数,再把积相加或相减。) (8+40)×25 125×(8+80) 48×(5+100) 24×(2+10) 75×(1000— 2) 15×(40— 8) 类型二:(注意:两个积中相同的因数只能写一次,提出来。) 34×52+34×48 175...

67+42+33+58 (2) 258-58-26-74 (3) 125×16 (4) 50×(2×4)×25 (5) 7×8×3×125 (6) 26×103 (7) 501×12 (8) 25×(40+8) (9) 39×14+61×14 (10) 163×8+37×8 (11) 202×13 (12) 77×4×5 (13) 27×99 (14) 48×250 (15...

25×(40+8) =25×40+25×8 =1000+200 1200

48×99用简便方法 =48×100-48 =4800-48 =4752

=(20+53)+(23+50)+......+(35+38) =73*6 =438

1、158+262+138 =158+(262+138)(加法的结合律) =158+400 =558 2、375+219+381+225 =(375+225)+(219+381)(加法的交换律和结合律) =600+600 =1200 3、5001-247-1021-232 =(5000+1)-(247+1021+232)(减法的运算性质) =5000+1-150...

49×102-2×49125×76×88.33-2.43-4.57103×326.7+2.63+4.341000÷8÷1255824÷8×(85-78)840÷28+70×1840乘13乘25480除以32120除以5除以438乘20145乘97-7乘4521乘41减2135乘22加35乘36+35乘2244乘198125乘25乘8乘4095乘53加5399乘12545乘101减4...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com