rmml.net
当前位置:首页 >> 六年级数学上册分数的简便运算题(答案)十道 >>

六年级数学上册分数的简便运算题(答案)十道

(1)2.64×1.7-2.64×0.7 =2.64×(1.7-0.7) =2.64×1 =2.64 (2)31.5×1.07-3.15×0.7 =3.15×10.7-3.15×0.7 =3.15×(10.7-0.7) =3.15×10 =31.5 (3)2.7×5.7-2.7+5.3×2.7 =2.7×(5.7-1+5.3) =2.7×10 =27 (4)0.625÷0.125×0.8 =(0.625×0.8)×8÷...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

TA说三国里谁最会收买人心, 连极会用人的曹操都不如他2017-05-22 21:05“21世纪什么最贵?人才1张绣对贾诩“执父礼”,刘备三顾茅庐,都是把人才摆在第一位。《三国演义》这本书告诉你,人才是有多重要。根据《襄阳记》记载,庞德公称诸葛孔明为...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

2.8×4/5+8.2×4/5-4/5 =(2.8+8.2-1)×4/5 =10×4/5 =8 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

91.5×9.9+91.5 120.5-(9.3+20.5) 350÷40×99.1÷12.5 404-(69.8+104) 20×10.8×2.5 6.13+294.5+4.87 77.4÷(18×0.2) 21×20.2-212.4 6×40×1.25 1092-60-40 94.29÷7+94.29÷3 75÷16÷12.5×28 3.42×7+3.42×3 296.64+772.4-572.4 100÷(5×1.25) 46.6+(27.86...

2.8×5.6+3.4×245 +280% 1.7×38 +2.3×38 2.64÷7+3.36×17 +17 7.4+459 +2.6+549 24×(512 -38 +16 ) 0.125×212 ×32 (89 +23 -127 )×27 1.25×2710 +345 ÷0.8 26×21113 57 ÷913 +27 ÷913 23×31923 6.28×47 +6.28÷213 63100 ×101 8.75-256 -(134 +...

具体的题目是什么呢?

3/7 × 49/9 - 4/3 =7/3-4/3 =1 8/9 ×5/12+ 1/27 =10/27+1/27 =11/27 12× 5/6 – 2/9 ×3 =10-2/3 =9又1/3 8× 5/4 + 1/4 =10+1/4 =10又1/4、 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =16-1/16 =15又15/16 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)×5/9 =1×5/9 =5/9 5/2 -( 3/2...

我的天,好好学习吧孩子。 再说你这问题问的有点抽象啊

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com